Elena Matetovici, Şcoala nonviolenţei. Îndrumar de activităţi şcolare şi extraşcolare în domeniul dezvoltării abilităţilor de viaţă ale elevilor, Editura Zeit, Brăila, 2010

Oricât de mult am încerca să îi protejăm pe copii, atât pe durata cursurilor, dar şi a vieţii şcolare, problema violenţei în şcoli rămâne un fenomen cu care se confruntă o mare parte din şcolile din România. Din acest motiv, autoarea acestei cărţi, Şcoala nonviolenţei. Îndrumar de activităţi şcolare şi extraşcolare în domeniul dezvoltării abilităţilor de viaţă ale elevilor, ne propune o serie de tehnici menite să ne ajute la combaterea acestui fenomen, dar şi la dezvoltarea anumitor abilităţi de viaţă ale elevilor.

Temele suplimentare despre violenţă din cadrul orelor de dirigenţie, consilierea psihopedagogică individuală, şedinţele şi lectoratele cu părinţii, discuţiile cu invitaţi din cadrul poliţiei, avertismentele, notele scăzute la purtare, exmatriculările, transferul disciplinar, gazeta Aşa DA/ Aşa NU şi altele par a nu da roade, iar şcoala rămâne incapabilă de a stopa acest fenomen.

Instituţiile responsabile pentru reglementarea conduitelor violente în societate derulează în fiecare an proiecte pentru combaterea acestui fenomen, însă motivul insuccesului constă în lipsa unei abordări inovative, proiectele întreprinse bazându-se pe aceleaşi acţiuni şi metode învechite, în timp ce societatea este în continuă schimbare.

Nevoia de a găsi un model viabil, un ghid al bunelor practici a determinat-o pe autoare să caute în cataloagele cursurilor, seminariilor, workshopurilor internaţionale tematica adecvată temei de faţă.

Lucrarea se adresează, în principal cadrelor didactice, consilierilor şcolari, directorilor, dar în acelaşi timp şi părinţilor, care pot afla din această carte cum pot participa activ la această luptă împotriva violenţei şcolare.