Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia OSC şi Organizaţia „Salvaţi Copiii” derulează în prezent proiectul Tinerii împotriva violenţei, finanţat din Fondul Social European. Proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – POS DRU şi se înscrie în domeniu major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare iniţială de calitate.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală în vederea dezvoltării capacităţii instituţionale a diferitelor structuri cu rol în domeniu şi a competenţelor resurselor umane implicate în educaţie.

Grupurile ţintă vizate în proiect sunt constituite din elevi, personal cu funcţii în conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, directori şi membri ai Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ.

Activităţile proiectului includ crearea şi implementarea unui sistem de monitorizare a fenomenelor de violenţă în şcoli, acordarea de sprijin pentru dezvoltarea instituţională, formarea în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei, formarea elevilor prin activităţi de voluntariat şi un program de gestionare a conflictelor şi comunicare / interacţiune non-violentă dar şi sesiuni de comunicare dedicate cadrelor didactice şi managerilor.

Proiectul “Tinerii împotriva violenţei” îsi propune educarea non-violentă a copilului, astfel încat acesta să nu preia modelul comportamental violent al adulţilor, să nu înteleagă şi să accepte violenţa ca pe ceva firesc, să înveţe să îşi gestioneze propriile conflicte şi să asimileze metode de relaţionare non-violente, să dezvolte şi să adopte un comportament echilibrat în relaţiile cu ceilalţi.