Consilieri şcolari

Directori ai unităţilor de învăţământ

Elevi (învăţământ preuniversitar)

Experţi în evaluare şi acreditare din sistemul de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar

Membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ

Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale MECT sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia

Personal din centrele de asistenţă psiho-pedagogică

Personal din centrele de resurse educaţionale