Violența este un fenomen tot mai frecvent în spațiul școlii românești.Conform datelor furnizate de către Inspectortul General al Poliției, Institutul pentru Cercetarea și prevenirea Criminalității, în 75% din școlile românești au loc acte de violență.

Vorbim despre violenţă atunci când elevii se lovesc, se împing, se amenință fizic, se intimidează, iau cu forța obiecte ale celorlați. Pun porecle umilitoare, discriminează, sunt agresivi cu profesorii, folosesc telefonul și internetul pentru mesaje jignitoare despre alți copii sau cadre didactice. Atunci când profesorii își pierd răbdarea, controlul, când amenință, utilizează pedepsele fizice, ironia sau umilirea.

Prin intermediul Centrului Copiilor și Tinerilor Voluntari, Salvați Copiii promovează participarea și voluntariatul  copiilor și tinerilor în activitățile de prevenire a violenței în mediul educațional.

Pornind de la dreptul la implicare si participare activă a copiilor, un număr de 100 de voluntari ai Organizației Salvați Copii au participat la sesiuni de pregătire pentru derularea unor activități interactive cu elevii implicați în proiect.

Curricula activităților interactive abordează teme precum dezvoltarea personală (autocunoaștere și intercunoaștere), managementul emoțiilor, comunicarea și relaționarea cu ceilalți, drepturile copiilor, conflictul și managementul conflictului, violența - cauze și efecte. De asemeni voluntarii implicați au fost consultați în ceea ce privește conținutul materialelor realizate de către specialiști (conținutul lecțiilor programului antiviolență, pliant, broșură).

Educația de la egal la egal are un impact mult mai mare asupra tinerilor, aceștia  nu mai percep informaţia transmisă ca fiind ceva care îi obligă, ca fiind un ordin. Adultul, oricât de bine ar fi pregătit are alt statut, nu are acelaşi stil de viaţă ca al tinerilor, a trăit în alte timpuri, alte sisteme. De aceea alături de cadrele didactice formate, voluntarii Salvați Copiii derulează activități menite să reducă violența din mediul școlar, prin oferirea de alternative de interacțiune nonviolentă, în vederea dobândirii de către copii a unor abilități de gestionare a emoțiilor și adoptarea unui comportament echilibrat cu ceilalți.

 

Forumul Național al Copiiilor și Tinerilor

Având tema ”Prevenirea violenței în mediul școlar”, Forumul a fost organizat în București, în perioada 31.05-02.06.2010. Evenimentul a avut drept scop implicarea copiilor în formularea deciziilor de către autorități și a reunit aproximativ 115 de copii și tineri, voluntari și elevi impliacți în proiectul Tinerii împotriva violenței, cu vârste între 10 și 18 ani, provenind din București și alte 14 județe din România.

Au fost organizate 3 ateliere de lucru vizând: violența în mediul școlar, violența online și participarea copiilor/ Consiliul Elevilor. Pe parcursul a 3 zile, participanții și-au concretiza   propunerile sub forma unor proiecte, pe care le-au prezentat reprezentanţilor autorităţilor din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei împotriva copiilor şi respectării drepturilor copilului: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, Subcomisia pentru Drepturile Copilului a Camerei Deputaţilor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi Drepturilor Copilului, Poliţia Capitalei, Consiliul Naţional al Elevilor şi Consiliul Naţional al Audovizualului, la Palatul Parlamentului în data de 02.06.2010.

Principalele concluzii şi recomandări ale copiilor au fost:

Workshop-ul  1. Fenomenul violenţei în mediul şcolar

Concluzii: În mediul şcolar copii se confruntă cu diferite forme de violenţă (fizică, verbală, emoţională). Aceasta se întâlneşte în relaţiile elev-elev, elev-profesor, părinte-profesor.

Copiii au recomandat:

Elaborarea la nivelul fiecărei unităţi şcolare a unui plan de prevenire a violenţei în mediul şcolar, pentru creşterea conştientizării în ceea ce priveşte fenomenul violenţei şi a unui cod de conduită obligatoriu pentru elevi, cadre didactice. Acest plan va trebui să cuprindă acţiuni de intervenţie în cazurile de violenţă, activităţi de informare, cursuri de formare în domeniul prevenirii si gestionării fenomenului violenţei în mediul educaţional.În aceste activităţi va trebui să fie implicat tot personalul din şcoală: cadre didactice, personal auxiliar, paznici, personal medical, dat fiind faptul că actele de violenţă apar în clase, pe culoare, în curtea şcolii etc. Realizarea şi implementarea obligatorie la nivelul unităţilor de învăţământ a unei metodologii eficiente de prevenire şi intervenţie în cazurile de violenţă, care să nu restricţioneze accesul copilului la actul educaţional (de exemplu eliminarea sau exmatricularea) şi să permită rezolvarea comportamentelor problematice chiar în contextul în care acestea apar;

Stabilirea unei persoane responsabile, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, cu preluarea şi rezolvarea cazurilor de violenţă;

Organizarea de cursuri de mediere a conflictelor, comunicare eficientă, disciplină pozitivă pentru toţi elevii din instituţia de educaţie, implementate modular şi constant pe durata întregului an şcolar;

Organizarea de activităţi de dezvoltare personală, de dezvoltare a abilităţilor sociale, de îmbunătăţire a comunicării copiilor;

Organizarea timpului liber al elevilor în cadrul şcolilor prin diferite activităţi extracurriculare , care să aibă ca rezultat creşterea coeziunii grupului, dezvoltării comunicării şi dobândirea abilităţilor de rezolvare a conflictelor;

Organizarea în unităţile de învăţământ a unor evenimente de tipul „Zilele porţilor deschise”, care să stimuleze venirea părinţilor la şcoală şi întărirea relaţiei şcoală-familie-comunitate;

Organizarea  în şcoli, în comunitate,  a unor activităţi interactive în vederea îmbunătăţirii comunicării dintre profesori – copii – părinţi – consilieri şcolari.

 

Workshop 2. Violenţa în mediul online

Accesul la internet are avantaje şi dezavantaje. Printre formele de violenţă online elevii au menţionat: violenţa verbală – cyberbullying,  ademenirea – grooming; furtul de date personale; şantajul; manipularea; publicitatea agresivă; filmele, desenele şi imaginile violente. Datorită faptului că accesul la Internet este din ce în ce mai facil, copiii se confruntă din ce în ce mai des cu violenţa online.

Copiii au recomandat:

Crearea unei pagini web destinată informării atât a copiilor, cât şi a părinţilor cu privire la jocurile cu grad ridicat de violenţă care să conţină: descrierea jocului; gradul de violenţă; modul de influenţare a comportamentului copiilor; selectarea de imagini şi secvenţe preluate din joc precum şi prezentarea de studii de caz;

Crearea unui ghid de buzunar (pentru copii şi pentru părinţi) care să conţină informaţii despre ceea ce presupune violenţa în mediul online şi cum pot identifica şi gestiona formele ei;

Organizarea de cursuri de formare dedicate profesorilor pentru introducerea Internetului ca instrument în susţinerea orelor de curs prin: crearea unui curriculum privind utilizarea responsabilă a Internetului, care să servească drept ghid pentru cadrele didactice; adaptarea modulelor curriculumului pentru fiecare materie  prin încurajarea profesorilor de a folosi Internetul ca instrument auxiliar în educaţie şi a resurselor din cadrul programului Sigur.Info;

Implementarea unui program de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural prin: dotarea instituţiilor de învăţământ din mediul rural cu computere, videoproiector.

Workshop 3. Participarea copiilor – Consiliul Elevilor

Consiliul Elevilor este o formă de organizare prin care elevii învaţă să se integreze în societate şi să participe activ la activităţile pe care le consideră benefice mediului şcolar. În cele mai multe unităţi şcolare Consiliul Elevilor nu există, iar acolo unde a fost creat, nu funcţionează din cauza criteriilor de selecţie a membrilor (un criteriu preponderent de selecţie fiind cel de performanţă şcolară).

Copiii au recomandat:

Selecţia membrilor din Consiliul Elevilor să aibă la bază criterii care vizează abilităţile de comunicare şi relaţionare, capacitatea de luare a deciziilor,

Membrii Consiliului Elevilor să beneficieze de sesiuni de formare cu următoarea tematică: dezvoltare personală, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare, luarea deciziei,

Prevenirea şi intervenţia în ceea ce priveşte violenţa din mdiul educaţional, să fie realizată cu participarea membrilor Consiliului Elevilor, prin organizarea şi derularea unor campanii de informare cu privire la consecinţele violenţei din instituţiile de învăţământ şi activităţi extraşcolare ca alternativă la manifestările violente.

Forumul Național al Copiilor reprezintă un exemplu de bună practică pentru alte organizații și instituții care promovează dreptul copiilor la participare.

O altă activitate realizată în cadrul proiectului Tinerii Împotriva Violenței, de către Salvați Copiii, în care au fost implicați activ copiii, a fost Școala de Vară a Copiilor, de la Sărata Monteoru, în perioada 01.07-07.07.2010 .Au fost organizate 4 ateliere de lucru, moderate de către voluntari ai Salvați Copiii.

Tematica atelierelor de lucru a fost: violenţa în mediul educaţional - cauze şi tipuri,strategii de prevenire a violenţei în mediul educaţional,recomadări/proiecte pentru prevenirea violenţei în mediul  educaţional,implicarea Consiliului Elevilor în prevenirea violenţei în şcoală. În cadrul atelierelor de lucru, cei 120 de copii au realizat proiecte, afișe, piese de teatru, toate având ca temă prevenirea violenței în mediul şcolar.

Dar pentru că era vară, că era vacanță, această activitate a fost totodată și un prilej de relaxare. Astfel, au fost organizate excursii la Vulcanii Noroioși, Muntele de Sare, seri tematice cu concursuri de Miss și Mister, de talente (dans, recitări, piese de teatru), iar în ultima seara un foc de tabără.