5.1.1. Tipul de informaţii conţinute

Unităţile de învăţământ pot elabora rapoarte periodice de evaluare (semestriale sau anuale) luând în considerare informaţiile centralizate pe baza valorilor celor 19 indicatori primari de la nivelul şcolii, precum şi a valorilor calculate ale indicatorilor derivaţi 20 (Ponderea incidentelor  grave de violenţă  - în % din totalul actelor de violenţă), 21 (Ponderea incidentelor  grave de violenţă care au antrenat anumite consecinţe - raportare la ISJ sau Poliţie, depunere de plângeri - în % din totalul actelor de violenţă) şi 22 (Numărul  incidentelor grave de violenţă /100 de elevi).

 

5.1.2. Scopul realizării rapoartelor

Rapoartele de evaluare asupra fenomenelor de violenţă realizate pe baza informaţiilor centralizate sub forma indicatorilor specifici permit:

-          obţinerea unei imagini reale asupra fenomenului violenţei la nivelul unităţii şcolare;

-          analiza evoluţiei fenomenului de violenţă şi desprinderea tendinţelor înregistrate de la un semestru la altul şi pe parcursul anilor şcolari;

-          dezvoltarea unor programe specifice diferitelor categorii şi tipuri de violenţă şi monitorizarea rezultatelor acestora;

-          realizarea unor analize asupra fenomenului violenţei şcolare la nivel judeţean /naţional.

 

5.2. Rapoartele de evaluare realizate de către Inspectoratele Şcolare Judeţene

5.2.1. Utilizarea informaţiilor furnizate de către unităţile de învăţământ

La nivelul fiecărui inspectorat şcolar se va realiza, într-o primă etapă, centralizarea informaţiilor corespunzătoare tuturor unităţilor de învăţământ din judeţ sub forma celor 19 indicatori primari. Ulterior, pe baza acestor informaţii centralizate, vor putea fi calculaţi cei 18 indicatorii derivaţi corespunzători nivelurilor judeţean/naţional, respectiv indicatorii 20 – 37 din categoria celor specifici acestor niveluri.

 

5.2.2. Tipul de informaţii transmise

Inspectoratele Şcolare Judeţene vor transmite către MECTS (semestrial sau anual) informaţiile corespunzătoare tuturor şcolilor şi centralizate sub forma valorilor celor 19 indicatori primari corespunzători nivelului judeţean, precum şi valorile calculate ale indicatorilor derivaţi 20-37, din aceeaşi categorie, respectiv cea a indicatorilor specifici nivelurilor judeţean /naţional.

 

5.2.3. Scopul realizării rapoartelor

-          Inspectoratele şcolare, pe baza informaţiilor de la nivelul unităţilor şcolare, şi în special a celor corespunzătoare indicatorilor derivaţi specifici unităţilor de învăţământ 20 (Ponderea incidentelor  grave de violenţă  - în % din totalul actelor de violenţă), 21 (Ponderea incidentelor  grave de violenţă care au antrenat anumite consecinţe - raportare la ISJ sau Poliţie, depunere de plângeri - în % din totalul actelor de violenţă) şi 22 (Numărul  incidentelor grave de violenţă /100 de elevi) pot analiza fenomenul violenţei în şcoală în vederea obţinerii unei imagini reale asupra fenomenului violenţei la nivelul unităţilor şcolare din judeţ, precum şi a evoluţiei acestuia de la un semestru la altul şi pe parcursul anilor şcolari.

Rapoartele de evaluare asupra fenomenelor de violenţă realizate la nivelul ISJ-urilor pe baza informaţiilor centralizate sub forma indicatorilor specifici permit, de asemenea:

-          oferirea de feed-back unităţilor şcolare cu privire la situaţia fenomenului de violenţă şcolară şi evoluţia acestuia;

-          dezvoltarea la nivelul ISJ-urilor, în parteneriat cu unităţile de învăţământ, a unor programe specifice diferitelor categorii şi tipuri de violenţă şi monitorizarea rezultatelor acestora;

-          realizarea unor analize asupra fenomenului violenţei şcolare la nivel naţional (de ex. raportul naţional asupra fenomenului violenţei şcolare).

 

5.3. Rapoartele de evaluare realizate la nivel naţional

5.3.1. Utilizarea informaţiilor transmise de Inspectoratele Şcolare Judeţene

La nivel naţional se va realiza centralizarea informaţiilor transmise de către toate Inspectoratele Şcolare Judeţene sub forma celor 19 indicatori primari. Pe baza acestor informaţii centralizate, vor fi calculaţi cei 18 indicatorii derivaţi corespunzători nivelului naţional, respectiv indicatorii 20 – 37 din categoria celor specifici acestor niveluri. Este posibilă centralizarea anuală sau bi-anuală a datelor, în funcție de agenda MECTS și activitățile Observatorului Național.

Observatorul Național în domeniul violenței școlare va prezenta anual un raport naţional de evaluare a violenţei în spaţiul şcolar pe baza centralizării informaţiilor transmise de către Inspectoratele Şcolare Judeţene la sfârşitul anului şcolar, respectiv a indicatorilor primari 1-19 şi a indicatorilor derivaţi 20-37.

 

5.3.2. Scopul realizării rapoartelor

Informaţiile transmise de către fiecare inspectorat şcolar cu privire la fenomenele de violenţă, şi în special cele corespunzătoare indicatorilor derivaţi  corespunzători nivelului judeţean 20 – 37, permit monitorizarea şi evaluarea dimensiunii şi evoluţiei acestora.

Raportul naţional de evaluare a fenomenelor de violenţă realizat pe baza informaţiilor centralizate sub forma indicatorilor primari 1-19 şi a indicatorilor derivaţi 20-37 permite:

-          oferirea de feed-back inspectoratelor şcolare judeţene cu privire la situaţia privind fenomenul de violenţă şcolară şi evoluţia acestuia;

-          evaluarea dimensiunii reale a fenomenului violenţei şcolare la nivel naţional, precum şi a evoluţiei acestuia pe parcursul anilor şcolari;

-          transparentizarea informaţiilor cu privire la violenţa în şcoală, accesul public la informaţii obiective şi riguroase de acest gen;

-          realizarea unor rapoarte de ţară în cadrul unor cercetări şi studii comparative la nivel european /internaţional pe tema violenţei şcolare şi /sau transmiterea de informaţii relevante în acest scop;

-          dezvoltarea unor programe specifice diferitelor categorii şi tipuri de violenţă şi monitorizarea rezultatelor acestora.

Extras din Ghidul de monitorizare a violenţei, realizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.