În perioada 13-15 octombrie, la Hotel Aro din Braşov, a avut loc Conferinţa Naţională pentru Management Modern în Educaţie. Conferinţa face parte din proiectul „Tinerii împotriva violenţei”, proiect derulat în prezent de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia OSC şi Organizaţia „Salvaţi Copiii" România şi finanţat din Fondul Social European.

Evenimentul - care a reprezentat conferinţa finală a proiectului „Tinerii împotriva violenţei” - a reunit 130 de participanţi: reprezentanţi ai Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi Caselor Corpului Didactic din ţară, reprezentanţi şi invitaţi ai partenerilor din proiect, persoane care au desfăşurat programe şi proiecte ca urmare a participării în cadrul activităţilor din proiect. Întâlnirea a fost moderată de managerul proiectului – dna Simona Tănase.

Tematica generală a Conferinţei s-a focusat pe prezentarea şi împărtăşirea de către participanţi a experienţei din cadrul proiectului precum şi a rezultatelor acesteia, concretizate în acţiuni şi strategii vizând problematica prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar.

Fiecare partener din proiect (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia OSC şi Organizaţia „Salvaţi Copiii" România) au sintetizat contribuţia din cadrul proiectului, au vorbit despre dificultăţile întâmpinate, lecţiile învăţate şi rezultatele obţinute. Prin prezentări powerpoint, abordări creative sau prin vocea partenerilor, participanţii care au dorit să vorbească despre ce a însemnat pentru ei proiectul „Tinerii împotriva violenţei” au luat cuvântul, unii dintre ei fiind vizibil emoţionaţi.

În cadrul evenimentului a fost prezentă dna Gabriela Alexandrescu, preşedinta Organizaţiei „Salvaţi Copiii” România. Dumneaei a realizat o sinteză a activităţilor Organizaţiei în cadrul proiectului, dar a evidenţiat şi alte activităţi derulate în această zonă, punctând aportul proiectului „Tinerii împotriva violenţei” în susţinerea acestor iniţiative.

Din partea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei dnele Magdalena Balica, Marcela Călineci şi dnul Ciprian Fartuşnic au împărtăşit tuturor piedicile pe care le-au întâmpinat şi metodele prin care le-au depăşit. La capitolul realizări, ei au ţinut să mulţumească tuturor celor care le-au fost alături şi s-au implicat în îndeplinirea obiectivelor propuse.

Alina Duca – Expert comunicare din partea Agenţiei OSC – a prezentat metodele prin care informaţiile despre proiect au fost diseminate grupului ţintă dar şi seria de seminarii şi conferinţe realizate de colegii din Agenţie. De asemenea, au fost aduse în atenţia participanţilor publicaţiile realizate sub coordonarea Agenţiei OSC şi care vor fi disponibile pe site-ul proiectului.

Managerul proiectului – dna Simona Tănase – s-a adresat auditoriului, povestind experienţele trăite pe parcursul celor 3 ani, vorbind despre dificultăţile şi provocările cărora echipa de management a trebuit să le facă faţă şi, nu în ultimul rând, mulţumind tuturor pentru implicare şi profesionalism.

Participanţii la Conferinţă vor primi diplome de participare şi materialele prezentate şi sunt înscrişi în grupul ţintă al proiectului.